Kerkbijdragen

Naast de collectes en stipendia voor misintenties is de gezinsbijdrage de grootste bron van inkomsten van onze parochie.

De gezinsbijdrage is eigenlijk een soort "contributie' die men ook betaald als men lid van een vereniging is.

Een richtbedrag dat door alle kerkgenootschappen in Nederland gehanteerd wordt is één procent van uw netto jaarinkomen.

Voor 2011 (script) is het minimaal te betalen bedrag door Bisdom image_5cb3455c83a53d2bcc567467775b29c0.pngen Kerkbestuur vastgesteld op
€ 90,00. Natuurlijk staat het u vrij minder of ook meer dan dit bedrag te betalen.

Met uw gezinsbijdrage worden de totale parochiële kosten betaald.
Hierbij moet u denken aan personeels-, onderhouds-, verwarmings-, en schoonmaakkosten.

U kunt uw gezinsbijdrage voldoen via een acceptgirokaart die u eenmaal per jaar ontvangt.
Gemakkelijker is het om gebruik te maken van een automatisch incasso.

Indien u de penningmeester machtigt om een door u te betalen bedrag in een door u vastgestelde termijn of termijnen te voldoen heeft u helemaal geen omkijken meer naar het betalen van uw kerkbijdrage. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met Dhr. Thijs Peeters (Penningmeester).

Penningmeester